Mükemmel İş Gücü ile İdeal İnsan Kaynağını Buluşturuyoruz

CV Görüntüleyin

Geri Dön

Tarkan A.

# 019831

Pozisyon Muhasebeci İnsan Kaynakları Yöneticisi Finans Uzmanı

Sektör Madencilik ve Metaller, İthalat/İhracat, Enerji, Elektrikli El Aletleri

Şehir İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Kocaeli

Doğum Tarihi

Özet GENEL AD-SOYAD DOĞUM YERİ / TARİHİ İSTANBUL / UYRUĞU T.C ASKERLİK YAPILDI MEDENİ DURUMU EVLİ ÇOCUK SAYISI Kız - Erkek İKAMET ADRESİ Uğurmumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Akasya Sokak Mavi Kent Blokları C Blok D Kartal / İst. İRTİBAT E-POSTA EHLİYET B SINIFI EĞİTİM DURUMU MEZUNİYET ANADOLU ÜNİV.İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ /LİSANS SERTİFİKA VE EĞİTİMLER FİNANS YÖNETİMİ ANALİZİ UYGULAMALARI . İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI - EUROPASS SERTİFİKASI İNŞAAT MUHASEBESİ / VERGİ UYGULAMALARI KATMA DEĞER VER.KANUNUNDA İSTİSNA VE İADELER HK. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ve VERGİ UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI ( sayılı kanuna göre) YANISIRA MESLEKİ SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR. BİLGİSAYAR KULLANIMI MİC.OFFİCE ETA SQL ETA V MİKRO LİNK (diğer programlara kısa sürede adaptasyon sağlanır) İŞ TECRÜBESİ (SONDAN BAŞA) ÖZEL ŞİRKETLER GRUBU İK / MALİ İŞLER YÖNETİM . Kamu İhale Kanunu Hükümlerine göre Ticari Faaliyetlerde bulunan Sektörün Önde Gelen bir Grubun da Sözleşme dahilinde Hizmet verilen çoğunluğu Kamu Bünyesinde yer alan kuruluşlara ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları ve Teknik Hizmet konularında hizmet vermekte olan bir Şirketler Grubunda İnsan Kaynakları ve Mali İşlerden Sorumlu olarak çalışmaktayım. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken tüm Projelerin İş kanunu ve ilgili diğer kanuni proseslere göre değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.. Bu çalışmalar tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak ilan edilen sayılı KHK`da belirlenen esaslara kadar yürütülmekte iken Yayınlanan KHK ile Kamuya Verilen Hizmetler ya sona ermiş yada geçici olarak Ay süre ile daha hizmet vermeye devam etmektedir. Yapmış olduğum çalışmaların bütününe kısaca değinmek gerekir ise ; - sayılı Kamu İhale Kanunu Hüküm ve Kuralları çerçevesinde Ticari Faaliyetlerde bulunan ve dahilinde Şirketin yer aldığı bütünlük içerisinde yer alan Şirketlerin Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki projelerinde - sayılı İş kanunu ile sayılı Toplu iş Sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenmiş Puantaj ile Bordro düzenlemeleri Bu esaslar çerçevesinde Aylık Prim ve Hizmet bildirgelerin düzenlenmesi ve kontrolü Bordro ve Hak Ediş düzenlemelerine esas teşkil eden Onay Öncesi Aylık prim ve Hizmet Belgeleri (APHB) `nin Kontrolü Kontrol sonrası Sistem üzerinden Onaylarının sağlanması;Eksik Gün bildirimlerinin Merkez Merkeze bağlı ve Merkez dışı diğer Projelerde çalışan Şirket Personellerinin çalışma koşullarının Kamu İhale Kanunundaki Teknik İdari Şartlar ile SGK usul ve esaslara göre Aylık prim ve maaş ödemelerinin ödenmesi öncesi ve sonrası Hizmet Verilen Kurumlar ile yapılması elzem olan Cevaplandırılması ve / veya Sorulması gereken hususlara ait Resmi yazışma hüviyetine ait üst yazıların hazırlanması Gerekli görülmesi halinde gerçekleşmesi gereken Şirket kadrosunda çalışan Personellerin üyesi oldukları Sendikalar ile Şirket(ler) arasında Toplu iş Sözleşmesinin uygulama alanrına ait Görüş ve Değerlemelerin yapıldığı toplantılar Gerekli görülen hallerde Sayılı İş Kanunun / II ve maddelerine göre Muhatap çalışanlardan Savunma beyanı istemlerinin alınması Gelen Beyanların Değerlendirilmesi Gerektiğinde İhtar İş Akdi Fesih bildirimlerinin hazırlanması ve diğer Uygulamalar. Gerektiğinde İhbar ve Kıdem tazminatı hesaplarının hazırlanması incelenmesi ve kontrolü sayılı yasa çerçevesinde Hizmet Verilen İşyerlerinde Sendikalarında Taraf Olduğu gerektiğinde Toplantı Davetleri gerçekleşen İşyeri Disiplin Kurullarına Katılım ve OSGB bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri ile ilgili Projeler kapsamında karşılıklı bilgi paylaşım Yönlendirme ve hazırlanan raporların incelenmesi ;Proje ve / veya Personel bazlı açılan açılması olası olası hukuki süreçlere hazırlık Şirket Lehine aleyhine açılan davalar hakkında Şirket Hukuk Müşaviri ile İstişare ve Dava Dosyalarına istinaden Çalışmalar yapılması İş mahkemeleri ile yapılan yazışmaların gözden geçirilmesi İş mahkemelerinden gelen / Tensip yada Tensip sonrası diğer konulara ait gereken hazırlıkların yapılması yapılan hazırlıkların gözden geçirilme si Şirket hukuk Müşaviri ile gereken değerlendirilmelerin yapılması. ÖZEL SEKTÖRDE AİLE ŞİRKETİ MALİ İŞLER / İK MÜDÜRÜ - Ocak / Perde Tekstili Sektöründe yer alan bir aile Şirketi. Geniş ve donanımlı bir Üretim Modeline sahip olduğu halde Profesyonel modelinden uzak fakat Kurumsallaşmayı hedefleyen bir Şirket Dahilinde Salt Muhasebe Müdürlüğünü icra etmenin haricinde Muhasebe - İnsan kaynakları modelini oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalarımın yer aldığı bir Tecrübe alanıdır. Bu yapıda Genel Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ünvanları altında çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarıma ilave olarak Sistemin ayrılmaz bir parçası olan Finans özellikle Dış kaynak yaratılması çalışmalarına öncelik teşkil eden Krediler İhracat Kredileri (Exim) ve Leasing çalışmalarındaki takip ile de dahil edilebilir. Yaptığım Çalışmaları kısaca gözden geçirmek gerekirse ;Mevcut Muhasebe - Finans Kadrosunun yeniden Revize edilmek sureti ile mevcut çalışnalara ait görev tanımlarının gözden geçirilerek Muhasebe - İnsan Kaynakları Departmanının Sil Baştan yeniden oluşturulmak sureti ile Departmanların kontrol edilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalardır.. Şirketin anlaşmalı olduğu bir Bağımsız Şirketi olmasına rağmen manada bir Muhasebe - İnsan Kaynakları departmanının bulunmaması yukarıda arz edilen çalışmaların yapılmasını elzem haline getirmiştir. Yapılan Kadro Mühendisliği ve Eğitim Çalışmaları ile öncelikli olarak Muhasebe Departmanı oluşturuldu Sisteme entegre edilen Kayıtların sağlıklı olarak alınmasının önü açıldı. Devamında ise Mavi Yaka Personellerin ağırlıklı bir kitleyi teşkil etmesi Üretim Maliyetlerinde sağlıklı veri alınabilmesi Barkod Sistemi ile Giriş ve Çıkışların sağlamak Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin sağlıklı olarak hesaplanabilmesi gayesi ile Hızlı bir Şekilde İnsan Kaynakları Departmanı kurulumuna ait Çalışmalar başladı ve tamamlandı. Bahsi geçen ile Muhasebe ve İnsan Kaynaklarının Departmanları Tek bir Çatı altında toplanarak Mali İşler Müdürlüğü oluşturulmuş oldu. Bu Sayede Beyaz Yaka Mavi Yaka Personellerinin ve Muhasebe Kayıtlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması Raporların alınabilmesi Beyannamelerin Şirket İçinden verilebilmesinin önü açılmış oldu. Bundan sonrası için Tarafımca gerçekleştirilen çalışmaların bütününe bakacak olursak ;SGK Puantaj - Bordro ve APHB Çalışmalarının hazırlanması sonrası Onay İş Akitlerinin tesisi Mülakat ve Seçme Uygulamaları ile İş Akitleri sonlandırılan Personellerin İhbar ve / veya Kıdem Tazminatlarının hazırlanması İnceleme ve Onayı Muhasebe Departmanının çalışmalarının aralıklarla koordine edilmesi Kayıt kontrollerinin yapılması Raporlanması. Stok ve Envanter Çalışmalarının yapılması Cari hesap takiplerinin yapılması raporlanması ve batak hesaba düşmüş olan alacak bakiyeleri konusunda kurulu ile paylaşımda bulunarak gerekli takiplerin başlatılması konusunda Şirket avukatı ile çalışmalar yapmak Genel ve / veya Kesin Mizanların oluşturulması Dönem Sonu Kapanış İşlemlerinin gerçekleştirilmesi Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun oluşturulması Finans Departmanına Destek verilmesi konusunda ise ;Bankalar ile ilişkiler Kredi Çalışmaları İhtiyaç halinde Şirket Bünyesi ve yapısına uygun Kredi Çalışmaları Kredi benzeri Kaynak yaratım çalışmaları Kredi Risk ve Limit (Memzuçlar) (Faktoring ve Leasing çalışmaları) Gerekli görülen hallerde Teminat mektubu talep ve istekleri Vergi Daireleri ve SGK ile ilişkilerin sürdürülmesi Gelen yazışmaların cevaplandırılması Kdv Kdv Muhtasar Beyanname Damga Vergisi K.Geçici ile Kurumlar Vergisi beyannamelerinin Şirket dahilinde tarafımca hazırlanarak verilmesi İnsan Kaynakları Departmanınca verilmesi gereken Aylık prim ve Hizmet Belgelerinin Tarafımca yapılan Son kontroller sonrası Sistem üzerinden SGK`ya verilmesi çalışmaları verilmesi Aralıklarla Mevcut Mali Durum ve Pozisyonlar konusunda Kurullarına yapılan Sunumlar. ARTEMİS İNŞ.SAN.MALZ.AŞ. MALİ İŞLER / İK MÜDÜRÜ / (Artemis İnşaat Önalanlar Holding) Önalanlar Aile Yapısı dahilinde Toplam Şirketten oluşan bir bütünlük. Bu Grup içerisinde faaliyetleri Kuruluş gayesine ulaştırılamayan ve bu nedenle pasifi duruma düşmüş olan Önalanlar Holding ile Faaliyetleri son derece Aktif olan Artemis İnşaat San.Malz.Paz.AŞ`nin tüm ticari işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul kanunlarına göre Kayıt altına alınmasını sağlamak Bağımsız Hazırlamak ve Kurullarına sunulmasından Sorumlu Müdür olarak çalıştım. Bu çalışmaların bütününe bakacak olursak MUHASEBE - FİNANS ve İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI`nın olarak adlandırılabilir. yılı Son Çeyreğinde alınan karar gereği Pasif Haldeki Önalanlar Holdingin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup Kanuni Takvimler çerçevesinde SMMM ile koordine olarak bu işlemler tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Muhasebe Finans ve İnsan kaynakları Müdürü olarak yaptığım çalışmalar Mali takvim içinde tüm Mali-Finansal işleyişlerinin kayıt altına alınmasını raporların alınması Kontrollerin yapılması Bankalar ile olan faaliyetlerin Çek Senet Ödeme takiplerinin yapılması Gereksinim halinde kullanılması gereken Kredilerin hazırlanması çalışmalarına refakat edilmesi Kredi ve / veya Kredi Benzeri (Faktoring - Leasing) çalışmalarının yapılması Teminat Mektubu çalışmalarının yürütülmesi Şirket kadrosuna dahil edilecek Personellerin Mülakat Seçme Sicil ve İstihbarat Çalışmalarına Refakat edilmesi Ayrılan Personellerin var ise İhbar ve Kıdem tazminatlarının kontrol edilmesi Cari hesap Borç Alacak İlişkilerinin takibi kontrolleirn sağlanması Cari hesap analizlerinin yapılması Yaşlandırma haddini aşan alacakların takibi Gerektiğinde İcra İflas Kanununa göre çalışmaların başlatılması konularında Şirket Avukatı ile istişarelerin sağlanması Ara dönemlerde Bağımsız Firması ile koordineli olarak İç ve Dış çalışmalarını yürütülmesine Refakat edilmesi raporlarında şerh edilen maddelerin gözden geçirilmesi tedavül edilmesi Ticaret Sicile Matuf İşlemlerin hazırlanması (Genel kurul kararları) Kamuya verilmesi gereken e-beyanlarının (Kdv - Kdv - Damga Vergisi- Muhtasar) hazırlanması ve verilmesi Stok ve Envanter Dönem Sonu Kapanış işlemlerinin titizlikle hazırlanması tamamlanması Tamamlanan YMM onaylı olarak Kurum Geçici ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması ve Kurullarına Sunulması yorumlanması İşlemleri tarafımca yapılmaktadır. GÜVENLİK-HİZMET SEKTÖRÜ MUHASEBE-FİNANS.YÖN. (Provip - Bölge - Çevik Güvenlik / Uzmanlar Ziraat tarım ) Güvenlik temizlik ve Oyuncak Sektöründe yer alan bir Aile Şirketinin bütün muhasebe ile İnsan Kaynakları Departmanın Yapmış olduğum Çalışmalara kısaca göz atmak gerekirse ; Güvenlik İhalelerine hazırlık İhale öncesi Mali Pozisyonların gözden geçirilmesi Ağırlıklı olarak Muhasebe ve Finansın İnsan kaynakları biriminin ve kontrolü. Güvenlik Hizmet Şirketi olması sebebi ile Güvenlik personellerinin bulunduğu Projelerin İç ve Dış (proje bazlı maliyet ve puantaj defterlerinin Güvenlik Şirketi olmasının yanında sahip olunan bir diğer şirket olan Temizlik Şirketin bütün muhasebe Finans Organizasyonlarının kayıt kontrol ve bunların raporlanması Bir Diğer Kuruluşu olan ve Oyuncak Sektöründe Ticaret yapan Şirketin Mal Alım ile Perakende Satış yapan bir teşekkülde yer alması sebebi bu Şirketin Muhasebe - Stok ve Sair diğer kayıtlarının incelenmesi Cari hesaplara ait Borç Alacak İlişkilerinin takip edilmesi raporlarının alınması ve Sunumu Ticaret Sicile matuf İşlemlerin hazırlanması Ortaklar Kurulu kararların alımı sonrası tescil İşlemleri Bankalar ile olan faaliyetlerin düzenlenmesi Gerektiğinde Kredi Kredi Benzeri çalışmaların yapılması takip ve sonlandırılması Tüm Şirketlerin Kdv - Kdv - Damga V. Muhtasar Beyannamelerinin hazırlanması ve verilmesi İnsan Kaynakları Departmanınca hazırlanan SGK Aylık Bildirgelerinin kontrolü ve Onaylanması Kurum G.Vergi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve Sistem Üzerinden verilmesi. Dönem Sonu Kapama İşlemleri Tarafımca yapılmakta Elde edilen sonuçlar Kurullarına Sunulmaktadır. ARI YAPI TAAH.MÜŞV.LTD.ŞTİ. MALİ-İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ Tasfiye ( yıllık dönem baş- Ağırlıklı olarak Yurtdışı taahhüt hizmetlerinde bulunan şirketten oluşan bir yapı. Şirketlerin Faaliyet alanları ağırlıklı olarak Yurt Dışı projeler olup Özellikle Kazakistan özelinde faaliyette bulunan bu coğrafyada almış olduğu inşaat ve taahhüt hizmetleri ile beraberinde gerçekleşen Ticari ortaya çıkan tahakkuk eden işlemlerin Kazakistan ile Türk Muhasebe ve Vergi Mevzuatlarına uygunluk Çerçevesinde Muhasebe Finans ve Sosyal Güvenlik Mevzuatlarına uygunluk odaklı olarak kayıtlarının tutulması raporlanması ilgili tüm Vergi ve Sosyal Güvenlik kaynaklı bildirgelerin sistem üzerinden verilmesi Yurt içi ile Yurt dışı Mali ve Personel bazlı Transferlerin gerçekleştirilmesi Yurt içinde bulunan kısıt sayıdaki Cari hesaplara ait sağlanması Bankalar ile olan Mali İlişkilerin çek ve Ödeme talimatlarının takipleri Yurt içi İle Yurt Dışı Personel Maaş Ödemelerinin gerçekleştirilmesi Yurt Dışına gönderilmesi düşünülen Personel Sirkülasyonlarının hazırlanması (Yurt Dışına Uygunluk Raporlama Vize faaliyetlerinin benzeri sağlanması Kdv - Kdv - Damga Vergisi Muhtasar K.Geçici Kurumlar Vergisi SGK dahil Beyannamelerin hazırlanması ve sistem üzerinden onaya verilmesi Dönem Sonu kapanışların tamamlanması kapanış öncesi hazırlanan Bilanço ve Gelir tablolarının Kurullarına Mali ve Vergisel Sunumların gerçekleştirilmesi. EMSAMAK MAK.LTD.ŞTİ. Y.DIŞI- MUH./ FİNS.SRM (Y.DIŞI) Kendi Sektöründe Dünyanın sayılı Şirketlerinden olan Demir Çelik ağırlıklı çalışmakta olan Maden üzerine çalışan Şirketlerin Bu noktalardaki Temel ekipman Yedek Parça İhtiyaçlarını kapsayan (Delici Kırıcı Makineler ve aksamları) Norveç kökenli NORMET CENTRAL ACIA!nın Orta Asya Distribütörlerinin temsilciliğini yapmakta olan Ağırlıklı olarak Yurt dışında hizmet veren bir Şirkettir. Bu Şirketin Kazakistan Cumhuriyetinde bulunan Ofisi üzerinden gerçekleşen Ticari faaliyetlerinin Yurt içi ve Yurt dışı Muhasebe yapılması. Yurt dışında yerel standartlara göre muhasebe Yurt Dışı faaliyetlerinin Raporlanması SERBEST ÇALIŞMA MUHASEBE BÜRO Muhasebe finans danışmanlığı büro (Ortak bir arkadaşımla) Çeşitli Birbirinden farklı Sektörlerde yer alan Defterleri tutulan Mükelleflerin Muhasebe Kayıtlarının sağlanması KDV - MUHTASAR Beyannameleri ile SGK Prim ve Hizmet Belgelerinin Hazırlanması Onaya Sunulması. RAY DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MUHASEBE YÖNETİCİSİ Kısaca ;Kayseri kökenli bir Aileye ait Şirketler Grubunda Muhasebe Bu Aile Grubuna ait Şirketler grubunda Bu Gruba ait şirketin (Coruklar Elektronik Ltd.Şti - RayTeks Tekstil San.Ltd.Şti. Ray Dış Ticaret ve Ray Turizm Org.San.Ltd.Şti. ) Muhasebe ve İnsan kaynakları Odaklı İşlerinin yürütülmesi hazırlanması. Bu çalışmalarda özellikle Muhasebe ait İç tarafımca sağlanmaktaydı. Gruba ait Bu Şirketlerden tanesi Tamamen benim Muhasebe altında yer almakta olup diğer firmanın ise Özellikle karlılık Öncesi ve Sonrası ile Kayıtların TDHP uygunluk çerçevesinde Dış hazırlığı ile Kanuni beyannamelerinin hazırlanması çalışmalarına özellikle nezaret etmekte idim. Coruklar Elektronik Ltd.Şti`nin Yurt Dışından ithal etmek sureti ile getirmiş olduğu Elektronik ürünlerin İthal edilmesi süreci ile başlayıp Gümrükten çekilen Malların Antrepolara sevki ile nihayetlenen İşlemlerinin Gümrük beyannamesi dahilindeki İthalat faturalarının kaydı İthalata ait Gümrük Vergileri harçlar ile İthalde ödenen Katma Değer Vergilerinin Muhasebe kayıtlarının hazırlanması raporlanması tarafımca gerçekleştirilmekte idi. Yanı Sıra Yurt İçinde Perakende ve Toptan Ticaret karşılığı Satışlarından oluşan işlemlere ait bütün Fatura Banka Peşin yada vadeli satış odaklı Muhasebe işlemlerine ait kayıtları tarafımca tutulması Muhasebedeki Diğer Elemanların yaptıkları kayıtların incelenmesi ve raporlanması çalışmaları Nezaretimdeki diğer bir Şirket olan Ray Turizme Org.San.ve Tic.Ltd.Şti`ne ait Alanya İlçesi Mahmutlar Kasabasında bulunan Yıldızlı Otelin Muhasebe - Cost - Finans Departmanlarınca hazırlanan tüm kayıtların bir rapor dahilinde incelenmesi Personel Hesaplarının tutulması Sezon içi Karlılık analizlerinin hazırlanması kurullarına raporlanması işleri tamamen tarafıma aitti. Genel Bütüne bakıldığında yapılan işleri konsolide etmek gerekirse Şirketlerin bankalar ile olan faaliyetlerinin kayıt altına alınması Alınan Kayıtlar dahilinde Piyasaya verilen Piyasadan alınan Çek ve Ödeme Emirlerinin Takipleri Stok Takip ve Fiziki Envanter Cari hesap takipleri Borç Alacak İlişkilerine ait cetvellerin gözden geçirilmesi Bankalar ve Çeşitli Kredi Kuruluşları ile gerçekleştirilen Kredi ve Kredi benzeri çalışmalar Kredi benzeri çalışmalardan olan Faktoring ağırlıklı çalışmaların takibi Şirkete Özgü Ara Dönem Kapamalar ile Dönem Sonu çalışmaları Kamuya verilen Beyannamelerin hazırlanması ve onay sonrası verilmesi (Kdv-Muhtasar -Sgk -Kurumlar Vergisi beyannameleri) YMM ile ortaklaşa yürütülen ile faaliyetlere katılım. MURAT ÇELİK YAY AŞ. MUHASEBE SORUMLUSU Şirketler grubu dahilinde ki ağırlıklı Demir Çelik ve Yurt Dışı Taahhüt faaliyetlerinde bulunan Toplam şirketten oluşan yapının tüm Muhasebe - Finans kayıtlarının tutulması Şirketin ticaretini yapmakta olduğu malzemeler ağırlıklı olarak Demir Çelik ürünleri olup Özellikle Pendik - Tuzla ve Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Tersanelerde Gemi İnşaat Sanayiinde kullanılan Levha.Saçların Toptan satışlarını gerçekleştirilmekte idi. Bu Malzemelerin bir kısmı İthal yolu ile bir kısmı ise Erdemir - Kardemir AŞ`ler üzerinden tedarik edilmekte idi. İthal yolu ile alınan Malların İthalat İşlerinin Takibi sonlandırılmasına kadar geçen süreçteki tüm operasyonel ve Muhasebe Kayıtları Cari hesap takipleri Borç Alacak Analizleri Stok takipleri Fiziki Envanter hazırlanması Bunlarla birlikte Bankalar ile Şirketin taşımış olduğu Mali Pozisyon değerlemesi ile Mali / Fiziki Analizler üzerinden hazırlanan İthalat Kaynaklı Akreditif Dış Ticaret Eximbank İhracat Kredilerine ait çalışmaları. Kosgeb Çalışmaları Piyasadan Cari hesap Mukabilinde alınan Piyasaya cari hesap Mukabilinde Tevdi edilen Çeklere ait Ödemeler ile Tahsilata ait takipleri Bankalar ve Kredi Kuruluşları ile Kredi - Kredi Benzeri Çalışmalar (faktoring) Katma Değer Vergisi Muhtasar beyannamesi ile SGK APHB hazırlanması ve Onaylanmasına ait Çalışmaları tarafımca yapılmaktadır. Dönem Sonu kapamaların gerçekleşmesi sonrası genel sunumlara hazırlıklar. DİĞER (GEREKLİ AYRINTILAR BURADA SUNULMUŞTUR) yılı aşkın bir süreyi kapsayan mesleki geçmişim bulunmaktadır MUHASEBE FİNANS ve İNSAN KAYNAKLARI alanlarındaki deneyim ve etkinliklerimi daha uygun şartlarda değerlendirmek gereği hissettiğim için İş arayışında bulunduğumu belirtmek isterim. MALİ İşlerin bütünü (MUHASEBE FİNANS ve İDARİ ) konusunda tecrübeli bir çalışanım. SMMM.Muhasebe bürosu kökenliyim. Etkinlik Alanları dahilinde bulunan Muhasebe / Finans departmanlarında Mevcut Ekibi Organize etmek yeni Bir Ekip Kurulması planlanıyor yada Öngörülmekte ise EKİP ve SİSTEM kurma ve İç konularında yeterince deneyimim bulunmaktadır. Genel Muhasebe Finans bağlamında tüm muhasebe işlemlerinin Tek düzen hesap Planına uygunluk çerçevesinde bütün kayıtların incelenmek sureti ile sunuma hazırlanması raporlanması Mali Yıl Ara dönem özellikle Geçici Vergi Dönemleri ile Dönem Sonlarına ait Gelir Gider Denge analizleri Cari Hesapların Tahsil - Tediye Takipleri Takibe düşmüş yada Düşmesi muhtemel olan Müşteri Cari hesap takipleri Gerektiğinde İcra İflas İşlemlerine hazırlık Stok Takipleri Fiziki Envanter Kontrolleri Dış Ticaret İşlemlerinin Gümrük Şirketleri ile Koordinasyonların sağlanması Gümrük Mevzuatına göre İthalde / İhraçta ödenmesi gereken harçların Takibi Ödenecek Olan Gümrük vergilerinin ödeme kontrollerinin sağlanması Bankalar ile Günlük çalışmaların gün sonu değerlendirmeleri Kredi Yönünden Finans Risk Bankalar arası finans analizleri (Memzuç) Çek ve çek benzeri Döviz Tevdiat işlemleri Kambiyo Çek Senet Kredi Kredi benzeri ve Leasing Çalışmaları Dönemsel kesin mizan Bilanço ve Gelir Tabloları tarafımca düzenlenebilmektedir. Tüm kanuni beyannameler E-Beyannameler (MUHTASAR KDV KDV DAMGA V. BA-BS GEÇİCİ VERGİ- .KURUMLAR VERGİ.) ile bordro ve SGK düzenlemeleri tarafımca kontrol edilip düzenlenebilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI ve Uygulamaları bağlamında Şirket içi Farklı Departmanlar arası ihtiyaç duyulan Mavi yaka veya Beyaz Personel tedarikleri için Mülakat ve Seçme Uygulamaları Bu işlemlere ait gerçekleşen İşe alım süreci ve sonrasındaki kanuni işlemler Personel oryantasyon Eğitim Ücret Plantasyonları İş Akitlerinin sona erme şekline göre Kıdem ve ihbar tazminatları konularının içerikleri ilgili yasaya göre uygulama alanları dahil olmak üzere İNSAN KAYNAKLARI ve UYGULAMALARI YÖNETİMİ hakkında bilgi ve tecrübeye sahibim. Bu çerçevede İş Kanunu sayılı Toplu Sözleşmelere dair iş Kanunu Bu kanun ve Uygulamalara ait esaslara konu Tatbik ve Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin geçerli olduğu yerlerde Disiplin Komitelerinin oluşturulmasına Öncülük etme Toplantıya Davet ve uygulamaları Alınan Disiplin kurulu kararlarının uygulanması ve /veya OSG ile bilgi paylaşım çerçevesinde İSG ler ile Ortak ve tetkiklerin yapılması Personellere Yönelik gerektiğinde uygulanacak İhbar ve / veya Kıdem Tazminatı esaslarına göre değerlendirme yapılarak tesis edilebilecek İş Akdi Fesih bildirimleri ile bu bildirimlerin öncesi ve sonrası ile Kontrolleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş ile bütünü ile hazırlık sayılı özel güvenlik yasası sayılı İş sağlı ve güvenliği temel eğitimi konularında bilgi deeneyim ile içtihatlara vakıf olduğumu söyleyebilirim.. Ticaret Hukuku Vergi Ve Borçlar Kanunu mevzuat ile Uygulama Esaslarına göre ;Türk Ticaret Kanunu uygulama alan ve esasları Muhasebe Vergi Uygulamaları - Sayılı Vergi Usul Kanunları sayılı Katma Değer Vergisi mevzuatı ve uygulama alanları sayılı Damga Vergisi Kanunu mevzuatı ile Uygulama alanları Sayılı Borçlar Kanunu ile İcra İflas Kanunu ve sair uygulamaları tarafımca ve gerektiğinde Bağımsız / YMM ile birlikte Özellikle İcra İflas kanunun Uygulama alanlarında gereksinimiz arz olduğu terkiplerde Hukuk Müşaviri ve / veya Avukat nezaretinde dosya çalışmalarına nezaret edilmektedir. Vergi Muhasebesi Sistem ile esaslarına göre değerlendirilmesi gereken Vergi ile Amortisman Öncesi Karlılık Vergi Sonrası Karlılık konuların da Ara Dönem Mali Dönem Sonu öncesinde Kurullarına hitaben gereken sunumlar yapılabilmektedir. Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu çerçevesin de Riskli Şirket Cari alacakları/ müşteri istihbaratı Cari Hesap alacaklarına konu İcra-tetkik çalışmaları Karşıt incelemeler Şirket kuruluş-tasfiye çalışmaları Ticaret sicil işlemleri (Şube açılışları-Ortaklar kurul toplantıları-ana sözleşme tadil- tasarıları vs) yine tarafımca hazırlanmaktadır. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ- MÜDÜRÜ- pozisyonlarında ve Pozisyonun gereği halinde ADRES NAKLİ dahilinde uzun soluklu yer almak hedefindeyim... Bilgilerinize önemle arz olunur. Saygılarımla Tarkan REFERANSLAR SERKAN DEVE ARTEMİS İNŞ.MLZ.SAN.TİC.AŞ. SMMM VEYSEL KARASU KARASU MALİ MÜŞAVİRLİK ERGÜN ÖZTÜRK ARI YAPI TAAH.TURZ/ŞİRKET ORTAĞI FATİH FİDAN TEPE GÜVENLİK İNSAN KAY.YETKİLİSİ