Mükemmel İş Gücü ile İdeal İnsan Kaynağını Buluşturuyoruz

CV Görüntüleyin

Geri Dön

Orhan K.

# 019822

Pozisyon İnsan Kaynakları Yöneticisi

Sektör Üretim, Yönetim Danışmanlığı, Hastane ve Sağlık, Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri, Eğitim Yönetimi

Şehir İstanbul Avrupa

Doğum Tarihi

Özet Hedef Kariyerim süresince görev aldığım pozisyonlarda becerilerimi ve niteliklerimi arttırmaya özen göstererek çalışma hayatımı sürdürdüm. İş hayatımda edindiğim donanım ve niteliklerimi arttıracak yorum katabileceğim bir görevde yer almayı hedeflemekteyim. Görev aldığım firmada gelişimimi destekleyen bir yapı içerisinde ilerlemek;değişim büyüme odaklı ve dinamik bir ekiple çalışmayı hedefliyorum. KARİYER GELİŞİMİ Pozitifik İnsan Kaynakları Danışmanlık / İstanbul Mayıs - Mayıs Kıdemli Danışman (Çalışan Sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi`nin (İSKİ) Organizasyonel Gelişim Süreç çalışmasında ve İETT`nin Kritik Performans Göstergelerinin (KPI) belirlenmesinde Kıdemli Danışman olarak görev alındı. " Müdürlüğün ( çalışan pozisyon/görev) iş analiz çalışmasının yapılması " Organizasyonel gelişim süreçlerinin kurulması " Görev tanımlarının hazırlanması " Organizasyonel yapıda iyileştirme çalışmasının yapılması " Odak grup çalışması üzerinden görüşmeler yapılması " Performans göstergelerinin (KPI) pozisyon bazında çıkarılması " Performans sisteminin kurulması " Yetkinliklerin belirlenmesi " İş Gereklerinin oluşturulması " Proje asistanlarının sağlanması " Norm kadro ve analiz çalışmalarının yapılması " yapısı üzerinde çalışma yapılması ve statü hiyerarşisi unvan yapısının oluşturulması " Üst yer alan Organizasyonel gelişim sunumu yapılması. Türkiye Yeşilay Cemiyeti / İstanbul Kasım - Mayıs İnsan Kaynakları Müdürü " İnsan Kaynakları departmanının kurulması ve yapılanması İnsan Kaynakları sisteminin kurulması ve uygulanması " Organizasyonel gelişim süreçlerinin kurulması ve " İnsan Kaynakları prosedürlerinin oluşturulması yayımlanması eğitimlerinin verilmesi " İş analizi çalışmalarının yapılması " İş değerlemesi yapılarak faktör grubunu üzerinden ücret sistematiğinin ve ücret skalasının kurulması " Organizasyon yapısı ve statü hiyerarşisi unvan yapısının oluşturulması " Organizasyon yapısına göre EBA (Elektronik belge sistemi ve iş akış sisteminin ( izin avans yazışma işe alım ve işten çıkış işlemleri vb.) kurulması ve uygulanması " Çalışan Memnuniyeti ve Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi hazırlanması ve uygulanması " Mesleki kişisel ve zorunlu eğitimlerin bölümlere göre çıkarılması ve yıllık bütçeye göre planlarının hazırlanması ve eğitimlerin edilmesi " Üst ve alt düzey adaylarla mülakatların yapılması seçme yerleştirme sürecinin yetkinlik bazlı " Performans sisteminin kurulması alt yapısının oluşturulması QPR performans değerlendirme programı ile kurum ile bölüm performans göstergelerinin takip edilmesi " ERP Bordro ve İnsan Kaynakları sisteminin kurulması " PDKS alt yapısının oluşturulması ve uygulanması " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ve ücretlendirme sisteminin kurulması " Çalışan motivasyonuna yönelik çalışmalar yapılması " İdari İşler prosedürünün (servis yemek güvenlik ve bina vb) hazırlanması " İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin ve takibi " STK alanında İK stratejileri ve mevcut uygulamalar hakkında araştırmalar yapılması. ADO Grup / Antalya (Çalışan sayısı Temmuz - Agustos İnsan Kaynakları Direktörü " Tüm grubun İnsan Kaynakları fonksiyonlarının gözden geçirilerek tüm prosedürlerinin revize edilmesi yayımlanması eğitimlerinin verilmesi " Organizasyonel gelişim süreçlerinin kurulması ve " Üst düzey adaylarla mülakatların yapılması seçme yerleştirme sürecinin " Grup şirketlere ait iş analiz süreçlerinin yapılarak;çalışan personellerin görev tanımlarının hazırlanması unvan standartlarının şemasının revize edilmesi " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ve ücretlendirme sisteminin kurulması " Yeni unvan standartlarına göre ücret skalasının oluşturulması " Netten brüt ücret sistemine geçilmesi " Hedef Bazlı Performans Sistemine bağlı olarak Prim sisteminin kurulması " Satış ekibinin performansına göre prim sisteminin kurulması " Bordro ve İnsan Kaynakları ERP-Netsis sisteminin kurulması " PDKS iyileştirme sürecinin " Yıllık ve aylık personel bütçesi kadro planlarına göre hazırlanarak raporlanması " Aylık bordroyla ilgili muhasebe entegrasyonunun alt yapısının hazırlanması " İdari İşler prosedürünün (servis yemek güvenlik ve bina vb) hazırlanması " İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin ve takibi " Ekibin iş dağılımın yapılması ve koordine edilmesi. Gezer Grup / İstanbul (Çalışan sayısı Kasım- Temmuz Grup İnsan Kaynakları Müdürü " Tüm grubun İnsan Kaynakları fonksiyonlarının gözden geçirilerek tüm prosedürlerinin revize edilmesi yayımlanması eğitimlerinin verilmesi " Üst düzey adaylarla mülakatların yapılması seçme yerleştirme sürecinin " Grup şirketlere ait iş analiz süreçlerinin yapılarak;çalışan personellerin (beyaz yaka) iş yüklerinin çıkarılması kritik pozisyon analizi görev tanımlarının hazırlanması kariyer yol haritasının düzenlenmesi unvan standartlarının şemasının revize edilmesi " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ücretlendirme ve sosyal haklar (Fazla mesailer yol yemek çocuk yardımı özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları vb.) süreçlerinin kontrol edilmesi " Yabancı uyruklu çalışanların çalışma izin sürecinin yürütülmesi " Üretim bölümünde personel devir hızlarını düşürmek amacıyla body projesine liderlik edilmesi " Beyaz yaka iş değerlemesi ( Hay metodu ve faktör metodu) yapılarak ücret skalasının oluşturulması " Mavi yaka faktör-puan sistemine dayalı İş Değerlemesi yapılarak ücret sisteminin kurulması ve uygulanması " Beyaz yakalılar için Derece Performans Değerleme sisteminin uygulanması ve sonuçlarının raporlanması/geribildirim verilmesi " Hedef Bazlı Performans Değerleme Sisteminin kurulması ve işletilmesi " Hedef Bazlı Performans Sistemine bağlı olarak Prim sisteminin kurulması " Oryantasyon rehberinin hazırlanarak İnsan kaynakları bölümü tarafından takibinin sağlanması " KPI sürecine bağlı olarak aylık ve yıllık bazda İnsan Kaynakları raporlarının hazırlanmasının sağlanması ve üst sunulması (kadro planına uyum çalışan devir oranı oryantasyon eğitimine katılım oranı deneme süresi başarı grafiği işe giren ve işten çıkanların çalışan personele göre oranı iş kazası oranı eğitim planına uyum eğitim yaygınlık oranı eğitim maliyeti kayıp işgücü maliyeti bütçe karşılaştırması öğrenim durumları vb. istatistiki raporlar) " Çalışan Memnuniyet Anketi`nin uygulanması sonuçlarının ve iyileştirme alanlarının raporlanması " Grup şirketlerinin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik uygulamalarının standardize edilmesi " Personel bilgi formu deneme görüşmesi oryantasyon çıkış görüşmesi eğitim vb formlarının takip ettirilmesi " Bordro ve İnsan Kaynakları ERP-Microsoft Dynamics AX sisteminin kurulması " PDKS iyileştirme sürecinin " Yıllık ve aylık personel bütçesi kadro planlarına göre hazırlanarak raporlanması " İnsan Kaynakları ve işgücü maliyeti raporlama sisteminin kurulması " Tüm grup ve taşeron çalışanların SGK İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında kontrol ve gerçekleştirilmesi " İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin ve takibi " Yasal gelişmelerin takip edilmesi ( Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği özürlü genç istihdam Ar-ge Yatırım ve istihdam teşviki işsizlik Sigortası İş Kurumu işbaşı eğitim programı teşvik uygulamaları) " İdari İşler Bölümünün (servis yemek güvenlik bina vb) süreçlerin analizi iyileştirilmesi kontrolü ve " Aylık bordroyla ilgili muhasebe entegrasyonunun alt yapısının hazırlanması " Ekibin iş dağılımın yapılması ve koordine edilmesi. UNIT GRUP İstanbul (Çalışan sayısı kadrolu taşeron) Mayıs- Eylül İnsan Kaynakları / Human Resources Executive " İnsan Kaynakları uygulama süreçlerinin kontrol ve gerçekleştirilmesi " Beyaz yakalı adaylarla mülakatların yapılması seçme yerleştirme ihtiyaçlarının karşılanması " Şirkete yeni katılan personelin adaptasyonunu sağlamak üzere oryantasyonunun gerçekleştirilmesi " Tüm beyaz yakalıların personel Özlük tahakkuk ücretlendirme ve sosyal haklar (Fazla mesailer yol yemek çocuk yardımı özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları vb.)süreçlerinin yürütülmesi İş Mahkemesi davalarının takip edilmesi " Yıllık ve aylık personel bütçesi kadro planlarına göre hazırlanarak raporlanması " Tüm grup ve taşeron çalışanların SGK İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği şirket prosedür ve talimatlarına uygun olarak kontrol ve gerçekleştirilmesi " Yasal gelişmelerin takip edilmesi ( Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği özürlü genç istihdam Yatırım ve istihdam teşviki işsizlik Sigortası İş Kurumu işbaşı eğitim programı teşvik uygulamaları) " Grup sağlık sigortası ferdi kaza sigortası süreçlerinin yürütülmesi " PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) takibinin yapılması günlük ve aylık raporların hazırlanması " Bordroyla muhasebe entegrasyonunun alt yapısının hazırlanması " Aylık ve yıllık olarak İnsan Kaynakları raporlarının hazırlanması " Yıllık ve aylık personel bütçesi kadro planlarına göre hazırlanarak raporlanması " ISO Kalite Sistemi kapsamında Beyaz Yaka çalışanların;Personel bilgi formu deneme görüşmesi oryantasyon çıkış görüşmesi eğitim vb formlarının takip edilmesi " İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin ve takibi " İnsan Kaynakları prosedürlerinin oluşturulması yayımlanması. BSK Sağlık Hizmetleri AŞ. İstanbul (Çalışan sayısı Haziran - Nisan İnsan Kaynakları " İnsan Kaynakları fonksiyonlarının gözden geçirilerek tüm prosedürlerinin revize edilmesi yayımlanması eğitimlerinin verilmesi " Gruba bağlı hastanelerin SGK İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği şirketin prosedür ve talimatlarına uygun olarak yapılması " Seçme yerleştirme ihtiyaçlarının karşılanması adaylarla mülakatların yapılması " KPI sürecine bağlı olarak Aylık ve yıllık olarak İnsan Kaynakları raporlarının hazırlanması rapor sistemlerinin kurulması iyileştirilmesi ve yürütülmesi (kadro planına uyum çalışan devir oranı oryantasyon eğitimine katılım oranı deneme süresi başarı grafiği işe giren ve işten çıkanların çalışan personele göre oranı iş kazası oranı eğitim planına uyum eğitim yaygınlık oranı eğitim maliyeti kayıp işgücü maliyeti bütçe karşılaştırması öğrenim durumları vb. istatistiki raporlar) " Oryantasyon rehberinin hazırlanması ve tüm hastanelerde uygulaması " Hastanelerde yapılacak gerçekleştirilmesi " Yetkinlik Bazlı Performans Değerleme sisteminin kurulması ve yürütülmesi " Hedef Bazlı Performans Değerleme Sisteminin kurulması ve yürütülmesi " Organizasyon şemasının şirket ve bölümler bazında güncellenmesi Logo Tiger`e kodlama sisteminin yapılması " İnsan kaynakları ve prosedürlerin hazırlanması ve güncelliğinin korunması " Çalışan Memnuniyet Anketi`nin uygulanması sonuçlarının ve iyileştirme alanlarının raporlanması " Tüm Hastanelerin ücret skalasının (iş değerleme piyasa ücret araştırması deneyim eğitim illerin geçim endeksine göre) hazırlanarak raporlanması " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ücretlendirme ve sosyal haklar (Fazla mesailer yol yemek çocuk yardımı özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları vb.) süreçlerinin kontrol edilmesi İş Mahkemesi davalarının takip edilmesi " Yıllık ve aylık personel bütçesinin kadro planlarına göre hazırlanarak raporlanması " Yasal gelişmelerin takip edilmesi ( Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği özürlü genç istihdam işsizlik Sigortası İş Kurumu işbaşı eğitim programı teşvik uygulamaları) " Grup sağlık sigortası ferdi kaza sigortası süreçlerinin yürütülmesi " Üst PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) takibinin yapılması günlük ve aylık raporların hazırlanması " İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin ve takibi " Bordroyla ilgili muhasebe entegrasyonunun alt yapısının hazırlanması " Tüm hastanelerin bordo özlük işleri ve İnsan Kaynakları uygulanması kontrol ve gerçekleştirilmesi VİKO A.Ş. İstanbul (Çalışan sayısı Ekim- Mayıs) İnsan Kaynakları Uzmanı " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ücretlendirme ve sosyal haklar (Fazla mesailer yol yemek gece primi satış primi çocuk yardımı özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları vb.) süreçlerinin yürütülmesi " Maaş avans tazminat ödemelerinin hesaplanarak bankaya bildirilmesi aylık bordroyla ilgili muhasebe entegrasyonunun gerçekleştirilmesi " Yıllık ve aylık personel bütçesinin hazırlanması " PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) ile GKS (Personel Geçiş Kontrol sistemi) takibinin yapılması günlük ve aylık raporların hazırlanması. " Personel ve işgücü maliyetleri personel listesi istatistikler gibi periyodik rapor sistemlerinin kurulması revize edilmesi ve takibinin yapılması " ERP Uyumsoft üzerinden Yıllık izin formlarının takibi ve kontrolünün yapılması " Yasal gelişmelerin takip edilmesi ( Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Arge özürlü genç istihdam işsizlik Sigortası gibi teşvik uygulamaları) " Uyumsoft ERP Modülü üzerinden Proje Lideri olarak;personel özlük tahakkuk Performans değerlendirme (Mavi yaka) işyeri hekimliği Personel servisleri Ödül ve cezalar terfi ve nakiller İnsan Kaynakları seçme ve yerleştirme eğitim yetkinlikler bordro ve PDKS entegrasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi " Mavi yaka Performans Değerleme Sistemini ERP Uyumsoft Modülü üzerinden kurulmasının sağlanması karne ve raporlarının sistem üzerinden hazırlanması " Beyaz yaka Derece Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme sürecinin yürütülmesi karne ve raporlarının hazırlanması " SAP Crystal Reports ve SAP Business Objects raporlama aracı kullanılarak firma ile ilgili istatistiki raporlar eğitim personel devir oranı işyeri hekimliği personel maliyetleri sözleşmeler ibraname vb. raporların hazırlanması " Turquality için ERP İnsan kaynakları / bordro modüllerinin kullanım kitapçığının hazırlanması Personel prosedürlerinin revize edilmesi devam eden projelerin analiz çalışmalarının yürütülmesi Baykan Grup A.Ş. İstanbul (Çalışan sayısı ( Mayıs- Ekim ) İnsan Kaynakları Sorumlusu " Danışman eşliğinde Grubun İnsan Kaynakları politikalarının belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi " Personel hazırlanması " İnsan Kaynakları prosedürlerinin oluşturulması yayımlanması eğitimlerinin verilmesi " Grup şirketlerinin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik uygulamalarının standardize edilmesi " İnsan Kaynakları Seçme yerleştirme prosedürlerinin oluşturulması " Tüm Personelin Özlük tahakkuk ücretlendirme ve sosyal haklar (Fazla mesailer yol yemek gece primi satış primi çocuk yardımı vb.) süreçlerinin yürütülmesi İşyeri açılış ve kapanış prosedürlerin yerine getirilmesi " Bordo / İnsan Kaynakları ERP Uyumsoft sisteminin kurulması ve yürütülmesi " PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) sisteminin kurulması ve ERP Uyumsoft Sistemine entegrasyonunun sağlanması ve yürütülmesi " Yasal gelişmelerin takip edilmesi ( Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Arge özürlü genç istihdam işsizlik Sigortası gibi teşvik uygulamaları) " İnsan Kaynakları raporlama sisteminin kurulması (işgücü maliyetleri bütçe personel listesi personel maliyeti istatistikler vb.) " Danışman eşliğinde görev tanımlarının hazırlanması " İş analizi çalışmalarının danışman eşliğinde başlatılması ve yürütülmesi Yimpaş Holding A.Ş. / İstanbul - Yozgat (Çalışan sayısı Ekim - Nisan ( - Askerlik Kısa Dönem) Muhasebe Elemanı - Personel Elemanı / Uzmanı ( yılından itibaren Personel Uzmanı) " Holding bünyesinde Logo- Gold Bordro Modülü ile Personel Özlük tahakkuk ücretlendirme sürecinin yürütülmesi " Özel Sigorta ve Bireysel emeklilik sigorta uygulamasının takip edilmesi " SSK İş Kur Çalışma Bakanlığı ve diğer tüm özel ve tüzel kişiliklerle olan yazışmaların yapılması " SGK teşvik uygulamaları " Yıllık ve aylık bütçenin hazırlanması " Ay sonu raporlamaların hazırlanması " İşletmenin ciro takibi ve ticari analiz raporlarının hazırlanması " Yimpaş Mağazalarının gıda ve tekstil satınalma şirketinde muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi " Cari takip KDV fiyat farkı hizmet bedeli muhtasar personel aylık işlemleri " İş mahkemesi ile ilgili dosyanın hazırlanması ve takibinin yapılması MESLEKİ EĞİTİMLER " Etkili İletişim ve Değer Oluşturma motivasyon " İletişim Davranış Değiştirme Rol vb. Uygulamalar " Performans Değerleme Eğitim Toplantıları " Performans Değerleme Kriterleri ve Örnek uygulama " Uyum İK ve Bordro Modülü Eğitimi (ERP) " Barkodes Kullanım Eğitimi (PDKS) " İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi " MİKADO Puantör Kullanım Eğitimi " Uyumsoft Seçme Yerleştirme Modülü Eğitimi / " SAP Crystal Reports Eğitimi " SAP Business Object Eğitimi " Uyumsoft IK Modülleri Eğitimi / " Yetkinliklere ve Hedeflere Dayalı Performans Sist. / " Bilgilendirme Eğitim " Sosyal Güvenlik Yasası Ne Getirdi Ne Götürdü " Performans Sistemi Eğitimi " Doğru ve Etkili Konuşma Başarılı İletişim " Yangın Eğitimi " Yeni Sosyal Güvenlik Yasası Semineri " Güçlü ve Etkili İletişim Kurma Becerileri " İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları " Liderlik Eğitimi " Teşvik Uygulamaları " İletişim ve Karar Verme Eğitimi " Eğiticinin Eğitimi " Geliştirme Eğitimi " Zihin Haritalama Eğitimi EĞİTİM Yüksek Lisans Fatih Üniversitesi - İşletme - MBA (Konu Ücretlendirme Lisans Anadolu Üniversitesi - İşletme Erciyes Üniversitesi - İşletme YABANCI DİL " İngilizce - İntermediate İLM Dil Kursu ( YIL - BİLGİSAYAR BİLGİSİ " Uyumsoft ( ERP İnsan Kaynakları ve Bordro Modülünün işletmelerde devreye alınması sürecinde aktif rol alındı) - İleri düzey " Netsis Bordro ve İnsan Kaynakları Modülü " Logo Tiger - Bordro modülü " Oracle - Bilişim İnsan Kaynakları Modülü " ERP Microsoft Dynamics AX PDKS / Bordro ve İnsan Kaynakları modülü " EBA (Elektronik belge sistemi ve iş akış " QPR Performans Değerlendirme Programı " Mikado Barkodes ve Utarit PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemli) Barkodes KGS ( Kartlı Geçis Sistemi) - İleri düzey " SAP Business Object ve SAP Crystal Reports raporlama aracı - İleri düzey " MS Office programı- İleri düzey " Microsoft Visio - İleri düzey KİŞİSEL BİLGİLER " doğumlu " Sürücü Ehliyeti var " Evli REFERANSLAR Gerektiğinde tarafınıza iletilecektir.